Misao za tebe

misao23.gif
Vjeroznanci arrow Vjeronauk u svijetu arrow Vjeronauk u Sj. Americi
Vjeronauk u Sjevernoj Americi PDF Ispis E-mail

VJERONAUK U SAD-u


  
               

Na razvoj vjeronauka u SAD-u je utjecalo društveno uspinjanje rimokatolika iz radničke klase, koju su tvorili pretežno doseljenici, prema srednjoj klasi i stručnom staležu.
Većinu kršćana u SAD-u čine reformirani kršćani – protestanti (evangelici, adventisti, luterani i dr.). ipak, prisutan je ne-malen broj katolika... Prvi katolik na čelu SAD-a bio je John Fitzgerald Kennedy (1961.-1963.).
Zahvaljujući posljednjem općem Koncilu Katoličke Crkve – Drugom vatikanskom koncilu (1962.-1965.) osnažio je u SAD-u dijalog katolika i protestanata.
Ustav SAD-a zabranjuje religious education u školama koje pomaže država. U okviru raznih predmeta dopušteno je učenje o religiji ali ne i učenje religiji (vjeronauk).
Niz državnih odluka strogo ograničava molitvu, čitanje Biblije i religijske nastave u javnim školama.
Rimokatolici, koji tvore oko četvrtinu stanovništva, osnivaju i vode svoje škole s pomoću dobrovoljnih priloga. Gotovo 3 milijuna djece i mladih pohađa katoličke škole.
Katoličke škole najčešće vode razne redovničke zajednice (crkveni redovi). 4 milijuna djece i mladih uključeni su u razne oblike Confraternity of Christian Doctrine.
Svrha američke kateheze i vjeronauka mogla bi se formulirati riječima: “Božja objava samoga sebe puna ljubavi i čovjekov odgovor vjere Bogu ispunjen ljubavlju”.

 

VJERONAUK U KANADI

             

Kanada se prostire od Alantika do Tihog ocena na udaljenosti od preko 5000 kilometara. Većina stanovnika živi na jugu ove velike države uz granicu sa SAD-om.
Kanada je podijeljena na 10 autonomnih provincija. Svaka od njih samostalno određuje odgoj i obrazovanje.
Za razliku od drugih dijelova Kanade (koji su protestantski) područje Quebeca jest katoličko područje (francuski jezik). Ondje većinu škola čine konfesionalne škole – katoličke ili protestantske.
Nakon šezdesetih godina 20. st. i druge provincije u Kanadi nadahnjuju se konfesionalnim modelom Quebeca. Mišljenja su bila različita.
U ostalim provincijama Kanade engleskog govornog područja prevladava utjecaj SAD-a. Vjeronauk se ostvaruje u obliku kateheze po župama i obiteljima.
Posljednjih desetljeća u Kanadi je na djelu katehetska (vjerovjesnička) obnova. Snažno se nadahnjuje Biblijom kao osobitim izričajem Božje riječi.
Pored raznolikosti školskih, društvenih, vjerskih i zemljopisnih raznolikosti teži se povezivanju katehetske (vjeroučiteljske) djelatnosti. U tu je svrhu 1962. godine osnovana ustanova Kanadske biskupske konferencije pod nazivom “National Office of Religious Education” sa sjedištem u Ottawi.
Slično kao u susjednom SAD-u, vjeronauk (pouka i odgoj u vjeri) ostvaruje se najviše u obiteljima, župama i katoličkim školama.

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution – NonCommercial 4.0 International License

personal loans online .