Misao za tebe

misao68.gif
Vjeroznanci arrow Projekti arrow Međupredmetna korelacija
Međupredmetna korelacija PDF Ispis E-mail

 

 

Promjene u školstvu poziv su i poticaj na kvalitetan, životan i stvaralački rad u školi. Smisao učenja nije puko usvajanje činjenica koje se brzo zaboravljaju. Umjesto suhoparnih predavanja nakana je mnogih učitelja učiniti nastavu doista korisnom i zanimljivom. Dakako, kvalitetnoj nastavi doprinose svi, i učenici i učitelji, svi djelatnici škole, uključujući roditelje kao suradnike u odgoju i obrazovanju njihove djece.
 
Međupredmetna korelacija označava povezivanje nastavnih predmeta zbog određenog cilja, sadržaja, projekta. Vjeronauk je takav predmet da svojim sadržajem ulazi u gradivo mnogih predmeta. Vjeronaučno gradivo ima široke i daleke perspektive. Uključuje najrazličitija područja života. To je zato jer je vjera široka i sveobuhvatna. Obuhvaća cjelokupnu stvarnost s mnogim pitanjima.
 
Međupredmetna korelacija (interdisciplinarnost) traži poseban angažman učitelja i učenika. Nije niti improvizacija niti pomodarstvo. Ona je poziv na kvalitetnu i suvremenu nastavu. Naime, za učenike je veoma značajno, korisno i potrebno naučiti povezivati. Povezujući gradivo više predmeta uz razumijevanje i primjenu, mnogo se lakše uči, pamti.
 
Povezivanje predmeta pretpostavlja motiviranost i spremnost profesora (i učenika) na suradnju. Pretpostavlja dovoljno otvorenosti, znanja i povjerenja. U takvim situacijama zna se dogoditi da na satu bude dvoje ili više profesora. Učenici mogu simultano pratiti nastupe više izvora znanja. Mogu uspoređivati odgovore, aktivno komunicirati, vrednovati izneseno. Pozornost učenika na satu je bolja i veća. Mladi se uče surađivati po primjeru odraslih.
 
Međupredmetna korelacija ne traži nužno da je na satu više profesora. U sadašnjim uvjetima timski rad profesora na satu još je uvijek rijetka pojava. Međutim, sve se češće kolege nastavnici dogovoraju izvan učionice o zajedničkim projektima. U našoj školi, npr., prakticira se dan projektne nastave u kojoj sami učenici prezentiraju jednu temu iz različitih predmeta u jednom danu. Teme mogu biti različite, no najčešće su vezane uz struku (hotelijerstvo i turizam).
 
U desetak godina rada u Hotelijersko-turističkoj školi bilo je više lijepih i uspjelih korelacija: npr. božićne prezentacije na njemačkom jeziku, bioetičke diskusije u korelaciji etike i vjeronauka, multimedijske prezentacije na engleskom jeziku i vjeronauku, korelacije s terenskom nastavom i dr. Svaka korelacija uvijek uključuje više (ne samo dva) predmeta. Npr. božićna multimedijska prezentacija na njemačkom jeziku (recimo pjesma Stille Nacht) uključuje strani jezik, računalstvo, glazbeni jezik, književnost, etiku, vjeronauk. Potrebno je osigurati prostor, multimediju, tipkane materijale s tekstovima i fotografijama za prevođenje i razumijevanje...
 
Postoje određene teme (tematske cjeline) u vjeronauku koje su sadržajno srodne (korelativne) drugim predmetima po godištima:
 
Prvi razredi:

1.    U potrazi za smislom: etika, psihologija, književnost
2.    Čovjek – religiozno biće:povijest, etika, psihologija
3.    Govor znanosti i govor vjere: biologija, etika
4.    Objava i Sveto pismo: književnost
5.    Isus Krist – vrhunac i punina objave: povijest

Drugi razredi:

1.    Crkva nastavlja Kristovo djelo: povijest, etika
2.    Crkva u povijesti: povijest, književnost
3.    Mladi u traganju za životnim i religioznim identitetom: psihologija, etika
4.    Sloboda i savjest: psihologija, etika
 
Treći razredi:

1.    Čovjek – moralno biće: etika, psihologija
2.    Temelji kršćanske moralnosti: etika
3.    Ljubav prema Bogu: etika, književnost
4.    „Muško i žensko stvori ih“: psihologija, etika
5.    Čovjek i njegovo dostojanstvo: etika, politika i gospodarstvo
6.    Odnos prema drugim ljudima i društvu u kojem živimo: politika i gospodarstvo
7.    Živjeti u istini: etika, politika i gospodarstvo
 
Četvrti razredi:

1.    Posebna cjelina (terenska nastava, svetišta ...): povijest, povijest umjetnosti, turizam
2.    Govor simbola. Uvod u sakramente: povijest umjetnosti, književnost
3.    Sakramenti kršćanske inicijacije: povijest umjetnosti, etika
4.    Sakramenti ozdravljenja: povijest, psihologija, etika
5.    Sakramenti u službi zajednice: psihologija, etika
6.    Ljudski rad i stvaralaštvo: politika i gospodarstvo, gospodarsko pravo...

Napomena: Navedeni pregled orijentacijske je naravi. Uključuje, dakako, više mogućnosti – više predmeta. Npr. strani jezici nisu navedeni. Mogu se vezati uz razne teme. Isto vrijedi za računalstvo. Računalna znanja uključujući „vjeroznance“ mnogo pomažu suvremenoj nastavi i međupredmetnoj korelaciji. Suvremena tehnička dostignuća mogu i trebaju biti u službi mudrosti, znanja, vjere i dobrote... Svaka pomoć i suradnja je dobrodošla...
 
 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution – NonCommercial 4.0 International License