Misao za tebe

misao3.gif
Prvi razredi > 6. Objava i Sveto Pismo
VAŽNO: Morate biti registrirani korisnik da dospijete na TOP 10 listu!
No, bez obzira, omogućen vam je pregled vaših rezultata.

ČETVRTA CJELINA: OBJAVA I SVETO PISMO (1/1)
1. Pitanje
1.    Kako zovemo neizravno objavljivanje Boga čovjeku?
  a)    prirodna objava
  b)    nadprirodna objava
  c)    henoteistička objava
  d)    politeistička objava
2. Pitanje
2.    Po filozofu Kantu dva su glavna dokaza da Bog postoji: „zvjezdano nebo iznad mene i ... zakon u meni“.
  a)    vjernički
  b)    moralni
  c)    religiozni
  d)    razumski
3. Pitanje
3.    Što riječ Biblija znači u doslovnom prijevodu na hrvatski jezik?
  a)    vjera
  b)    objava
  c)    knjiga
  d)    znanje
4. Pitanje
4.    Što je središnji događaj Staroga zavjeta?
  a)    stvaranje svijeta
  b)    opći potop
  c)    sklapanje sinajskog saveza
  d)    ulazak u obećanu zemlju
5. Pitanje
5.    Koliko Stari zavjet ima ukupno knjiga?
  a)    40 knjiga
  b)    42 knjige
  c)    44 knjige
  d)    46 knjiga
6. Pitanje
6.    Koliko Novi zavjet ima knjiga?
  a)    23 knjige
  b)    25 knjiga
  c)    27 knjiga
  d)    29 knjiga
7. Pitanje
7.    Na kojem je jeziku izvorno pisan Novi zavjet?
  a)    hebrejskom
  b)    aramejskom
  c)    grčkom
  d)    latinskom
8. Pitanje
8.    Kako zovemo najstariji prijevod Biblije s hebrejskog jezika na grčki:
  a)    Septuaginta
  b)    Vulgata
  c)    La Biblia
  d)    Vulgata Latina
9. Pitanje
9.    Tko nije evanđelist?
  a)    Marko
  b)    Luka
  c)    Pavao
  d)    Ivan
10. Pitanje
10.    Koliko je godina nastajala Biblija?
  a)    oko 800 godina
  b)    oko 1000 godina
  c)    oko 1200 godina
  d)    oko 1400 godina
© 2017 Vjeroznanci
Enanthate 300 MgThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.