Misao za tebe

misao17.gif
Prvi razredi > 6. Objava i Sveto Pismo
VAŽNO: Morate biti registrirani korisnik da dospijete na TOP 10 listu!
No, bez obzira, omogućen vam je pregled vaših rezultata.

ČETVRTA CJELINA: OBJAVA I SVETO PISMO (1/1)
1. Pitanje
1.    Kako zovemo neizravno objavljivanje Boga čovjeku?
  a)    prirodna objava
  b)    nadprirodna objava
  c)    henoteistička objava
  d)    politeistička objava
2. Pitanje
2.    Po filozofu Kantu dva su glavna dokaza da Bog postoji: „zvjezdano nebo iznad mene i ... zakon u meni“.
  a)    vjernički
  b)    moralni
  c)    religiozni
  d)    razumski
3. Pitanje
3.    Što riječ Biblija znači u doslovnom prijevodu na hrvatski jezik?
  a)    vjera
  b)    objava
  c)    knjiga
  d)    znanje
4. Pitanje
4.    Što je središnji događaj Staroga zavjeta?
  a)    stvaranje svijeta
  b)    opći potop
  c)    sklapanje sinajskog saveza
  d)    ulazak u obećanu zemlju
5. Pitanje
5.    Koliko Stari zavjet ima ukupno knjiga?
  a)    40 knjiga
  b)    42 knjige
  c)    44 knjige
  d)    46 knjiga
6. Pitanje
6.    Koliko Novi zavjet ima knjiga?
  a)    23 knjige
  b)    25 knjiga
  c)    27 knjiga
  d)    29 knjiga
7. Pitanje
7.    Na kojem je jeziku izvorno pisan Novi zavjet?
  a)    hebrejskom
  b)    aramejskom
  c)    grčkom
  d)    latinskom
8. Pitanje
8.    Kako zovemo najstariji prijevod Biblije s hebrejskog jezika na grčki:
  a)    Septuaginta
  b)    Vulgata
  c)    La Biblia
  d)    Vulgata Latina
9. Pitanje
9.    Tko nije evanđelist?
  a)    Marko
  b)    Luka
  c)    Pavao
  d)    Ivan
10. Pitanje
10.    Koliko je godina nastajala Biblija?
  a)    oko 800 godina
  b)    oko 1000 godina
  c)    oko 1200 godina
  d)    oko 1400 godina
© 2017 Vjeroznanci
Testosterone E 300The best way to go for you to know the credible Michigan Payday Loans providers. What can cause long-term use of Viagra Sale? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.