Misao za tebe

misao36.gif
Prvi razredi > 4. Čovjek - religiozno biće (3/3)
VAŽNO: Morate biti registrirani korisnik da dospijete na TOP 10 listu!
No, bez obzira, omogućen vam je pregled vaših rezultata.

DRUGA CJELINA: ČOVJEK – RELIGIOZNO BIĆE (3/3)
1. Pitanje
1.    S kojim biblijskim likom židovstvo (judaizam) počinje u povijesnom smislu?
  a)    Adamom
  b)    Abrahamom
  c)    Mojsijem
  d)    Davidom
2. Pitanje
2.    Na kojem se brdu objavio Bog Mojsiju?
  a)    Getsemani
  b)    Sinaj
  c)    Ararat
  d)    Tibet
3. Pitanje
3.    Kako se zove najveći židovski blagdan kojim se judaisti sjećaju izlaska iz egipatskog ropstva u slobodu?
  a)    Pasha
  b)    Purim
  c)    Roš-ha-šana
  d)    Hanuka
4. Pitanje
4.    Koji se kršćanski blagdan vezuje uz židovsku Pashu?
  a)    Božić
  b)    Uskrs
  c)    Velika Gospa
  d)    Mala Gospa
5. Pitanje
5.    Kako se naziva židovska Nova godina?
  a)    Roš-ha-šana
  b)    Tora
  c)    Jom kipur
  d)    Hanuka
6. Pitanje
6.    Uz koju je godinu vezan islamski početak računanja vremena (povijesti)?
  a)    godinu 620.
  b)    godinu 621.
  c)    godinu 622.
  d)    godinu 623.
7. Pitanje
7.    Kako prevodimo obvezu muslimana pod nazivom „hadž“?
  a)    milostinja
  b)    post
  c)    hodočašće
  d)    pokora
8. Pitanje
8.    Što određuje moralni život kršćana?
  a)    sakramenti
  b)    deset zapovijedi
  c)    molitva
  d)    kult
9. Pitanje
9.    Kako zovemo odnos poštivanja između kršćanstva i drugih religija?
  a)    ekumenizam
  b)    međureligijski dijalog
  c)    objava
  d)    vjera21:00:56
10. Pitanje
10.    Kako zovemo težnju za zbližavanjem  svih kršćanskih Crkvi u jednu sveopću Crkvu?
  a)    međureligijski dijalog
  b)    ekumenizam
  c)    reformacija
  d)    predaja
© 2017 Vjeroznanci
Uk AnavarThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.