IHTIS
Jednostavan znak ribe, sastavljen od dviju zakrivljenih crta.

Ihtis (grč. χθύς: ichthys - riba) je kršćanski simbol koji je već u prvoj Crkvi korišten kao akronim (skraćenica) za izraz: »Isus Krist, Božji Sin, Spasitelj.«

Značenje i izgled

Rana usmena predaja, koja je kasnije uzela i pisani oblik, pripovijeda da je u vrijeme progona kršćana u Rimskom Carstvu riba korištena kao kršćanski znak raspoznavanja, budući da grčka riječ χθύς u sebi krije početna slova izraza Ιησούς Χριστός Θεού υιός σωτήρ:

ΙΗΣΟΥΣ (Iēsoûs »Isus«)

ΧΡΙΣΤΟΣ (Christós »Krist - Pomazanik«)

ΘΕΟΥ (Theoû »Božji«)

ΥΙΟΣ (Hyiós »Sin«)

ΣΩΤΗΡ (Sōtér »Spasitelj«)

Kao crtani simbol, koristio se jednostavnan prikaz ribe koji se sastojao od dvije zakrivljene linije, a nađeni su i kružni simboli, za koje se pretpostavlja da uključuju slova grčke riječi χθύς.

 

Povijest

Kružni simbol koji uključuje grčka slova ΙΧΘΥΣ, nađen u Efezu u današnjoj Turskoj.

Povijesno nije sigurno da su ga već prvi kršćani koristili kao znak raspoznavanja, to jest kao tajnu lozinku.

Ipak, motiv ribe pojavljuje se već u 2. stoljeću u grafitima u katakombama svetog Kalista u Rimu, a kasnije i na mozaicima kršćanskih crkava. Oko 200. godine kršćanski pisac Tertulijan u svome se kršćanskoj pouci o krštenju (De baptismo) poigrava motivom ribe, govoreći da su kršćani »ribice, po primjeru [ΙΧΘΥΣ] Isusa Krista, rođeni u vodi.«

Ta se Tertulijanova usporedba temelji na evanđeoskim izvještajima u kojima Isus čudesno hrani 5.000 ljudi kruhom i ribama (usp. Mk 6,30-44; Mt 14,15-21; Lk 9,12-17; Iv 6,4-13), ili pak na Isusovu pozivu Petru i njegovu bratu Andriji, kad im kaže da će ih učiniti »ribarima ljudi« (usp. Mk 1,17).

Među slične rane kršćanske znakove pripadali su i Hi-ro i znak sidra.

Ne zaboravimo progone kršćana od strane Rimljana i tajanstveni simbol kršćana i kršćanstva, koji govori i današnjem vremenu.

Izvor: Wikipedija