Aktualna pitanja vjere
POSEBNA CJELINA
 
Aktualna pitanja vjere

U današnje se vrijeme događa da netko prihvaća Crkvu, netko ne. Neki su ljudi strašno kritični – vide što žele a ne što jest. Katkad su primjedbe razumljive, a katkad su doista nepotrebne i zlonamjerne. Nekada su ljudi neupućeni pa lako povjeruju tuđim mišljenjima o Crkvi („Drugi su rekli pa ...“). Da bismo rješili dileme, ne nasjedali na poštapalice (i viceve), te počeli ozbiljno razmišljati, treba ući u središte problema. U središtu je tematike – smisao i svrha Crkve.

Kao što je na čisto ljudskoj razini najvažnije pitanje – smisao i svrha života, tako je na crkvenoj razini ključno pitanje – smisao i svrha Crkve. Ova usporedba možda djeluje i pre-jednostavno, no to se ne može reći za odgovor na zadanu temu. Smisao i svrha Crkve nadilazi obične odgovore (definicije)...

Ponajprije, Crkva je otajstvo. Što je otajstvo? Podsjetimo, otajstvo je stvarnost koja je djelomično jasna, vidljiva, razumljiva (npr. ljudski život), a s druge strane nadilazi našu spoznaju. Otajstvo je sve što je lijepo, ali i tajanstveno. Otajstvo je sve što je dobro i plemenito. Otajstvo je čovjek – jedinstven i neponovljiv. Crkva je također otajstvo. U njoj su rođeni mnogi i mnogi sveci i dobročinitelji. Učeći njezin nauk – nasljedujući Krista, mnogi su našli sreću i mir (smisao života).

Crkva (svi vjernici, ne samo svećenici i biskupi) pomogla je razvoju dobrote, kulture, umjetnosti, pismenosti, solidarnosti. Ne zaboravimo, Crkva je nastala u doba Rimskog carstva – robovlasničkog sustava. Tada je Crkva počela širiti Kristovu ideju slobode. Točnije rečeno, širila je ne ideju, već stvarnost, stvarnost slobode u Kristu. Ideja slobode, ravnopravnosti ljudi i spolova, dostojanstvo svakog čovjeka, zaštita ljudskog prava – postala je dio mnogih međunarodnih zakona i prava. A sve je počelo od Krista i Crkve...

Crkva je otajstvo zbog jednog dubljeg razloga. Ona je otajstvo u svojoj biti. Crkva nije poput drugih institucija. Nije neko društvo ili organizacija. Crkva vjeruje za sebe da je narod Božji. Bog je njezin temelj, smisao i cilj. Crkva postoji zbog Boga i čovjeka. Prije smrti i uskrsnuća Krist je povjerio apostolima da nastave njegovo djelo spasenja po cijelom svijetu. Upravo Crkva nastavlja njegovo djelo poslanja u svijetu.

Krist je propovijedao kraljevstvo Božje. Kraljevstvo Božje bio je novi Božji svijet u kojem će vladati potpuna pravednost, mir, sreća i radost u Bogu. Neće biti ni boli ni bolesti ni starosti ni smrti. To je budući svijet pravednosti za pravednike. Crkva je klica i početak toga svijeta već na zemlji. Crkva nije kraljevstvo Božje. Njezina je svrha služiti Bogu i njegovu kraljevstvu i svakom čovjeku na zemlji. To je smisao i svrha Crkve.

Pitanja i zadaci:

  1. Što je to otajstvo?
  2. Što znači kada kažemo da je Crkva – otajstvo?
  3. Tko je temelj Crkve?
  4. Što bi bilo obećano kraljevstvo Božje?
  5. Koji je odnos Crkve i kraljevstva Božjeg?
  6. Koji je smisao i svrha Crkve?


Vjerujem u jednu, svetu, katoličku i apostolsku Crkvu.

Vjerujem da je Crkva jedna u tolikoj različitosti naroda,

kultura, običaja, krajeva, svetaca i mučenika.

Vjerujem da je Crkva sveta po ljudima u kojima naslućujem

otajstvo – dar prijateljstva, mira, radosti i dobrote.

Vjerujem da je Crkva katolička jer je tako široka da

obuhvaća sve vjernike – i dobre i loše, liječeći im duše.

Vjerujem da je Crkva apostolska jer nastavlja djelo

Isusa Krista i njegovih apostola.


Vjerujem da sam i ja, čovjek malen – pun velikih želja,

pozvan biti dio, te jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve.

 

Hvala ti, Bože.

Amen.