Strukovno gradivo
 
 
 
 
Strukovno gradivo u vjeronauku nalazi se unutar redovite vjeronaučne satnice. Hotelijersko-turistička škola je strukovna škola u kojoj struka ima značajnu ulogu. Strukovno gradivo (korelativno vjeronauku, usp. međupredmetna korelacija) prisutno je na dva načina:
a) neizravno i često u obradi redovnih tema u programu kojim se marljivi „vjeroznanci“ mogu znalački koristiti u budućem radu (npr. religije svijeta)
b) izravno u obradi „strukovnih“ tema usko vezanih uz odabranu školu (npr. hodočašća, marijanska svetišta).
Ovaj oblik gradiva posebno dolazi do izražaja uoči terenske nastave učenika. Nije svaka terenska nastava izravno uključena u ovu pripremu, ali neke jesu (npr. odlazak na Trsat, u Dubrovnik, na Visovac, na Mljet...). Gradivo se obrađuje pomoću kviza, prezentacija uz glazbu, animiranju na satu i u autobusu, posebnih sažetaka, natjecanja...

 

 Benediktinska Crkva Sv. Marije na Mljetu – terenska nastava četvrtih razreda u Dubrovnik


Strukovno gradivo po godištima:

Prvi razredi:
 • Religijska geografija

 

Drugi razredi:
 • Ter. nastava: Samostan Visovac
 • Ter. nastava: Svetište Majke Božje Trsatske
 • Hrvatski crkveni simboli
Treći razredi:
 • Ter. nast.: Pula (mučenici vjere i ljubavi za druge)

 

Četvrti razredi:
 • Ter. nast.: Sakralne znamenitosti Dubrovnik – Mljet
 • Marijanska svetišta
 • Hrvatski crkveni simboli
 • Liturgijska godina, prostor i pribor
 • Europske katedrale
 • Zagrebačke crkve

 

 

RELIGIJSKA GEOGRAFIJA

Tema pod nazivom „Religijska geografija“ nema za nakanu nikakvo učenje napamet, ispitivanje i slično, već natjecanje učenika u znanju. Svaki đak (po abecedi) odgovara na pitanje, koja religija dominira u određenoj državi svijeta. Razine kviza raspoređene su po težini pitanja. Težina pitanja raspoređena je po kontinentima. Recimo da učenici najbolje poznaju Europu, a najslabije Afriku. Ipak, i Europa je raznolika. Dakako, treba poznavati neke temeljne značajke religija (sličnosti i razlike).
 
Slijedi mali „probni“ kviz. Uz svaku državu istražuje se većinska religija. Ukoliko dominira kršćanska konfesija, navodi se naziv kršćana (katolici, pravoslavci, protestanti). Ne zaboravimo da uz rimokatolike postoje grkokatolici (katolici istočnog obreda vjerni Papi). Uz kršćane susrećemo budiste, hinduiste, muslimane, tradicionalna vjerovanja, ateiste.
 
Uz svaki kontinent navedeno je pet država. Pet pitanja, pet odgovora, pet pogodaka! Neka svatko sam sebe procijeni i ocijeni! Rješenja se nalaze na dnu upitnika (SmješakSmješakSmješakSmješakSmješak).
1.    EUROPA

a)    Andora    ?
b)    Island        ?
c)    Mađarska    ?
d)    Moldavija    ?
e)    Slovačka    ?

2.    AMERIKA

a)    Brazil        ?
b)    Haiti        ?
c)    Meksiko    ?
d)    SAD              ?
e)    Venezuela    ?

3.    AZIJA

a)    Indija       ?
b)    Iran         ?
c)    Japan     ?
d)    Maldivi    ?
e)    Tajland   ?

4.    AFRIKA

a)    Benin        ?
b)    Kongo        ?
c)    Mozambik    ?
d)    Ruanda    ?
e)    Tunis        ?

5.    AUSTRALIJA I OCEANIJA

a)    Australija    ?
b)    Fiji        ?
c)    Mikronezija    ?
d)    Novi Zeland    ?
e)    Solom. Otoci    ?

Slovačka

 

Haiti

 

Indija

 

Ruanda

 

FijiRješenja:

 • Andora – katolici; Island – protestanti; Mađarska – katolici; Moldavija – pravoslavci; Slovačka – katolici;
 • Brazil – katolici; Haiti – katolici; Meksiko – katolici, SAD – protestanti; Venezuela – katolici
 • Indija – hinduisti; Iran – muslimani; Japan – šintoizam i budizam; Maldivi – muslimani; Tajland – budisti
 • Benin – tradic. vjerovanja; Kongo – katolici; Mozambik – tradic. vjerov.; Ruanda – katolici; Tunis – muslimani
 • Australija – protestanti; Fiji – protestanti; Mikronezija – katolici; Novi Zeland – protest.; Solom. otoci – protest.