Misao za tebe

misao59.gif
Prvi razredi > 6. Objava i Sveto Pismo
VAŽNO: Morate biti registrirani korisnik da dospijete na TOP 10 listu!
No, bez obzira, omogućen vam je pregled vaših rezultata.

ČETVRTA CJELINA: OBJAVA I SVETO PISMO (1/1)
1. Pitanje
1.    Kako zovemo neizravno objavljivanje Boga čovjeku?
  a)    prirodna objava
  b)    nadprirodna objava
  c)    henoteistička objava
  d)    politeistička objava
2. Pitanje
2.    Po filozofu Kantu dva su glavna dokaza da Bog postoji: „zvjezdano nebo iznad mene i ... zakon u meni“.
  a)    vjernički
  b)    moralni
  c)    religiozni
  d)    razumski
3. Pitanje
3.    Što riječ Biblija znači u doslovnom prijevodu na hrvatski jezik?
  a)    vjera
  b)    objava
  c)    knjiga
  d)    znanje
4. Pitanje
4.    Što je središnji događaj Staroga zavjeta?
  a)    stvaranje svijeta
  b)    opći potop
  c)    sklapanje sinajskog saveza
  d)    ulazak u obećanu zemlju
5. Pitanje
5.    Koliko Stari zavjet ima ukupno knjiga?
  a)    40 knjiga
  b)    42 knjige
  c)    44 knjige
  d)    46 knjiga
6. Pitanje
6.    Koliko Novi zavjet ima knjiga?
  a)    23 knjige
  b)    25 knjiga
  c)    27 knjiga
  d)    29 knjiga
7. Pitanje
7.    Na kojem je jeziku izvorno pisan Novi zavjet?
  a)    hebrejskom
  b)    aramejskom
  c)    grčkom
  d)    latinskom
8. Pitanje
8.    Kako zovemo najstariji prijevod Biblije s hebrejskog jezika na grčki:
  a)    Septuaginta
  b)    Vulgata
  c)    La Biblia
  d)    Vulgata Latina
9. Pitanje
9.    Tko nije evanđelist?
  a)    Marko
  b)    Luka
  c)    Pavao
  d)    Ivan
10. Pitanje
10.    Koliko je godina nastajala Biblija?
  a)    oko 800 godina
  b)    oko 1000 godina
  c)    oko 1200 godina
  d)    oko 1400 godina
This work is licensed under a Creative Commons Attribution – NonCommercial 4.0 International License
The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Loans Online, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.