Misao za tebe

misao54.gif
Vjeroznanci arrow Korisni webLinkovi
Katolici na Internetu
Linkovi
Umjesto da si uzimam pravo navoditi vam razne (mnogobrojne) linkove, ponudit ću vam samo jedan portal. Naime, u raznovrsnosti ponuda mnogih župa, crkvenih ustanova, udruga i organizacija teži se povezanosti i preglednosti. Portal Katolika na Internetu ima dobar pregled raznih katoličkih i inih organizacija. Njihova je adresa: www.katolici.org/linkovi.php. Ondje ćete naći ne samo mnoge korisne linkove, već brojne duhovne sadržaje, korisne informacije, forume, događaje, vijesti... Npr. svakoga dana možete naći biblijska (misna) čitanja toga dana, svetice ili svece dotičnoga datuma i dr. Većina ljudi koja se nalazi na tim mnogim portalima su mladi ljudi, mladi vjernici, mlade snage...
  Web Linkovi Posjeta
  Link   Katolici.org
U raznovrsnosti ponuda mnogih župa, crkvenih ustanova, udruga i organizacija teži se povezanosti i preglednosti. Portal Katolika na Internetu ima dobar pregled raznih katoličkih i inih organizacija.
1400
  Link   Isusovci.hr
Hrvatska pokrajina Družbe Isusove
2062
  Link   Prostor Duha
Hvale vrijedna stranica ...
640
  Link   SKAC
Studentski Katolički Centar - Palma
802
  Link   Radio VATIKAN
Radio VATIKAN
1783
 
© 2018 Vjeroznanci
The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Payday Loans for U.S. citizens. What can cause long-term use of Canadian Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.